ONDERSTEUNING

WHM ondersteunt
 initiatieven 
van burgers in
 Wormerveer

        Het bevorderen van evenementen en activiteiten bijv. De boekenmarkt op het Marktplein, Bakkie Leut aan de Zaan en Stoepranden, dit voor bewoners van de wijk Wormerveer om zo de sociale samenhang onder de bewoners te stimuleren